Opłaty za marzec

Poniedziałek
5 lekcji 150zł
Wtorek

5 lekcji 150zł
Poniedziałek-Środa
9 lekcji 270zł
Środa
4 lekcje 120zł
Wtorek-Czwartek
9 lekcji 270zł
Czwartek
4 lekcje 120zł
Sobota
120zł